241 Things

1000 Things is een subjectieve encyclopedie van inspirerende ideeën, dingen, personen en gebeurtenissen.

Lees de meest recente artikelen, of mail de redactie om bij te dragen.

Studium Generale 1000things lectures, The Hague

241 Things

1000 Things is op te vatten als een encyclopedie van inspirerende ideeën, dingen, personen en gebeurtenissen.

De site richt zich op (mogelijke) inspiratiebronnen van kunstenaars. Vrijwel iedere kunstenaar kent een specifieke interesse voor bepaalde onderwerpen, heeft idolen, helden, hobby's. Op de site staan teksten die juist die speciale onderwerpen beschrijven, teksten die persoonlijk en informatief zijn, geschreven door mensen uit uiteenlopende gebieden: kunstenaars, muzikanten, theoretici, antiquaren, filosofen, enzovoorts.

1000 Things is een site waar studenten en kunstenaars in rond kunnen dwalen en een verzameling onverwachte onderwerpen tegenkomen. Een site die begint in Den Haag maar gaat uitbreiden en samenwerken met academies over de hele wereld, zo zal de informatie langzamerhand vanuit alle hoeken van de wereld binnen stromen en een internationaal publiek bereiken.

De 1000 Things site is bedacht en ontworpen door LUST en wordt beheerd vanuit deKoninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. De inhoud wordt verzorgd door een redactieteam met hanne Hagenaars als hoofdredacteur.

Hanne Hagenaars, hoofdredacteur
Hanae Wilke, redactie, kunstenaar, alumni KABK
Ruben Verkuylen, redactie, student graphic design

Mirthe Klück
Maja Klaassens
Samira Damato
Samara Mitri
Teun Verheij

LUST, ontwerp

Een initiatief van Erik Viskil en LUST